Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bezoekers in de klassen

Bij het begin van het schooljaar 2016-2017 deed ik een warme oproep aan de collega's om per module een moedertaalspreker in hun klas uit te nodigen. Ik dacht aan mensen die komen vertellen over hun beroep, over vroeger, over jong zijn in België, over opvoeding van kinderen, over hun hobby ... Ook ex-cursisten van ons zijn welkom in onze klassen om over hun ervaringen hier te vertellen, het kan een hart onder de riem zijn voor al wie nu nog "sukkelt" met onze taal. Ik laat je graag delen in de ervaringen.